Welk toegangscontrolesysteem is geschikt voor mijn organisatie?

Er zijn tegenwoordig veel verschillende soorten toegangscontrolesystemen verkrijgbaar. Maar welk toegangscontrolesysteem past nu het beste bij jouw organisatie?

Soorten toegangscontrolesystemen

We onderscheiden verschillende soorten toegangscontrolesystemen, waaronder:

  • Een stand-alone toegangscontrolesysteem: Dit is een eenvoudige en overzichtelijke oplossing om de toegang tot een pand te beveiligen. Een stand-alone toegangscontrolesysteem werkt prima in een offline omgeving en bestaat uit één of meerdere units, welke direct zijn aangesloten op een elektronische vergrendeling. Medewerkers en andere bevoegden krijgen, in plaats van een sleutel, een identificatiedrager met RFID (Radio Frequency Identification), NFC (Near Field Communication), UHF (Ultra-High Frequency) of proximity technologie. Dit is meestal in de vorm van een elektronische pas of druppel. Daarmee kunnen zij toegang verkrijgen tot het pand. In het geval dat iemand zijn pas of druppel verliest, kan deze heel gemakkelijk uit het systeem worden verwijderd om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen.
  • Een netwerk toegangscontrolesysteem: Voor een netwerk toegangscontrolesysteem is, in tegenstelling tot een stand-alone systeem, wel een netwerkomgeving vereist. Ook hierbij krijgen bevoegden een kaart of druppel. Een groot verschil is echter dat elk gebruik van de identificatiedrager wordt geregistreerd. Alle activiteiten (deuren die worden geopend of gesloten) kunnen vanaf één centraal punt gemonitord worden. Het is ook mogelijk om identificatiedragers individuele rechten toe te wijzen (bijvoorbeeld dat ze alleen bepaalde deuren kunnen openen).
  • Toegangscontrolesysteem met codeklavier: Een codeklavier, oftewel een elektronisch deurslot waarbij een code ingetoetst moet worden, kan zowel bij een stand-alone toegangscontrolesysteem als bij een netwerksysteem worden toegepast. Een groot voordeel is dat bevoegden geen sleutels of andere identificatiedragers bij zich hoeven te dragen – ze hoeven alleen maar een code te onthouden. Dat gezegd zijn er wel een aantal beveiligingsrisico’s – ook codes kunnen worden doorgegeven, en onbevoegden kunnen over de schouder meekijken wanneer een code wordt ingetoetst.

Welk systeem voor toegangscontrole is geschikt voor mijn situatie?

Welk toegangscontrolesysteem voor jouw organisatie het meest geschikt is, hangt af van onder andere het risico, de complexiteit van het pand en de gewenste flexibiliteit met betrekking tot gebruikers en toegangsrechten. Het is van essentieel belang dat het toegangscontrolesysteem in verhouding staat tot de risico’s. Tegelijkertijd moet ervoor gezorgd worden dat de bedrijfsprocessen niet belemmerd worden. Indien er sprake is van een zeer hoog risico, kan het gebruik van een identificatiedrager mogelijk niet volstaan; dit is omdat een pas of druppel ook aan een derde kan worden doorgegeven. In dergelijke gevallen kiezen bedrijven vaak voor een identificatiemethode in de vorm van vingerafdrukscans, irisscans, gezichtsherkenning, handpalmherkenning of stemherkenning.

Previous Post
Next Post